sledovatstiahnut

Dáma ve zlatém (2015)

dama v zlatem

Dáma ve zlatém (2015) online film
DÁMA V ZLATEM rozpráva pozoruhodný skutočný príbeh ženy, ktorá sa rozhodla dosiahnuť spravodlivosť a za každú cenu bojovať o dedičstvo, ktoré jej rodine právom patrilo. Šesťdesiat rokov potom, čo bola nútená utiecť počas druhej svetovej vojny z milovanej Viedne, sa Maria Altmannová (Helen Mirren) sa rozhodne získať späť rodinný majetok zhabaný nacistami. Patria k nemu aj umelecké diela nevyčísliteľnej hodnoty, medzi inými aj slávny Portrét Adele Bloch-Bauerovej I od Gustava Klimta, ktorý sa stal národným pokladom. Za svojho právneho zástupcu si vyberie nie veľmi skúseného, ale o to odvážnejšieho mladého muža Randyho Schönberga (Ryan Reynolds). Spolu sa pustia do zdĺhavého a náročného súdneho sporu s rakúskou vládou a Najvyšším súdom USA, ktorý sa napokon stane jedným z najznámejších reštitučných sporov v histórii.

Dáma ve zlatém vypráví pozoruhodný skutečný příběh ženy, která se rozhodla dosáhnout spravedlnosti a za každou cenu bojovat o dědictví, které její rodině právem náleželo. Šedesát let poté, co byla za druhé světové války nucena utéct z milované Vídně, se Maria Altmannová (Helen Mirren) rozhodne získat zpět rodinný majetek, který jí byl zabaven nacisty. Patří k němu i umělecká díla nevyčíslitelné hodnoty, mezi jinými i slavný portrét Adele Bloch-Bauerové I. od Gustava Klimta, který se stal národním pokladem. Za svého právního zástupce si vybere ne velmi zkušeného, ale o to odvážnějšího, mladého muže Randyho Schönberga (Ryan Reynolds). Spolu se pustí do zdlouhavého a náročného soudního sporu s rakouskou vládou a Nejvyšším soudem USA, který se nakonec stane jedním z nejznámějších restitučních sporů v historii7

Komentáre

comments