sledovatstiahnut

Dokonalý svědek s.r.o. (2015)

dokonaly svedek

Dokonalý svědek s.r.o. (2015) online film
Doug Harris (Josh Gad) je milý, ale absolútne nespoločenský typ. Čoskoro sa má ženiť, no čelí veľkému problému:chýba mu svedok. Zostávajú posledné dva týždne, kým si vezme dievča svojich snov (Kaley Cuoco), a preto podľa rady známeho navštívi Jimmyho Callahana (Kevin Hart), majiteľa a generálneho riaditeľa Best Man, Inc., spoločnosti, ktorá poskytuje najlepších svedkov pre sociálne nevyspelých mužov v núdzi. Čo nasleduje, je veselá svadobná šaráda, pri ktorej sa Doug a Jimmy, teraz jeho falošný svedok, tajne snažia utajiť tento “podvod”. Netrvá dlho a medzi dvomi mužmi sa vytvorí neočakávané a postupne sa prehlbujúce puto

Doug Harris (Josh Gad) je milý, ale absolutně nespolečenský typ. Brzy se má ženit, ale čelí velkému problému:
chybí mu svědek. Zůstávají poslední dva týdny, než si vezme dívku svých snů (Kaley Cuoco), a proto podle rady známého
navštíví Jimmyho Callahana (Kevin Hart), majitele a generálního ředitele Best Man, Inc., společnosti, která poskytuje
nejlepší svědky pro sociální nevyspělé muže v nouzi. Co následuje, je veselá svatební šaráda, při níž se Doug a Jimmy,
nyní jeho falešný svědek, tajně snaží utajit tento „podvod”. Netrvá dlouho a mezi dvěma muži se vytvoří neočekávané a
postupně se prohlubující pouto.

Komentáre

comments