sledovatstiahnut

Izba / Room (2015)

room izba

Izba / Room (2015) online film
Pre päťročného Jacka je izba celým svetom. Je to miesto, kde sa narodil, vyrastá a kde žije v bezpečí so svojou mamou Joy. Spolu si čítajú, učia sa a hrajú. O svete sa Jack dozvedá len z niekoľkých detských kníh a detských televíznych seriálov. Všetko, čo je mimo izby je fiktívne, len izba je skutočná. V noci ho mama ukladá do bezpečia šatníka, v ktorom zaspáva rýchlejšie, než pride starý Nick, ich väzniteľ. Izba je pre Jacka domovom, ale pre jeho mamu väzením, v ktorom ich starý Nick drží už viac než sedem rokov. Vďaka odhodlaniu, vynaliezavosti a vrúcej materskej láske sa Joy podarilo pre Jacka vytvoriť život, v ktorom si neuvedomuje limity ich väzenia. Joy však vie, že takto to nemôže byť stále. Vymyslí preto odvážny plan úteku, v ktorom sa spolieha na statočnosť svojho syna a nutnú dávku šťastia. Keď plán naozaj funguje a obidvaja sú konečne slobodní, Joy si s hrôzou uvedomí, ako nepripravená je na to, žiť mimo štyroch stien malej izby a byť svojmu synovi oporou aj v skutočnom svete. Ich izolovaný svet sa naraz rozšíri a ako malý Jack, pre ktorého je všetko nové a neuveriteľné, tak aj Joy sa musia naučiť, ako žiť v reálnom svete…

Pro pětiletého Jacka je pokoj celým světem. Je to místo, kde se narodil, vyrůstá a kde žije v bezpečí se svou mámou Joy. Spolu si čtou, učí se, hrají si. Poznání o světě Jack nabývá prostřednictvím několika dětských knih a dětských televizních seriálů. Vše, co je mimo pokoj, je fiktivní, jen pokoj je skutečný. V noci ho máma vždy ukládá do bezpečí šatníku, v němž má usnout dříve, než přijde Starý Nick, jejich věznitel. Pokoj je pro Jacka domovem, ale pro jeho mámu vězením, ve kterém je Starý Nick drží již více než sedm let. Díky odhodlání, vynalézavosti a vroucí mateřské lásce se Joy podařilo vytvořit pro Jacka život, ve kterém si neuvědomuje limity jejich vězení. Joy však ví, že takhle to nemůže být napořád. Vymyslí proto odvážný plán útěku, ve kterém se spoléhá na statečnost svého syna a notnou dávku štěstí. Když plán naproti všemu skutečně funguje a oba jsou konečně svobodní, Joy si s hrůzou uvědomí, jak nepřipravená je na to žít mimo čtyři stěny malého pokoje a být svému synovi oporou i ve skutečném světě. Jejich izolovaný svět se najednou rozšíří a jak malý Jack, pro kterého je vše nové a neuvěřitelné, tak i Joy se musejí naučit, jak žít ve skutečném světě…

Komentáre

comments