sledovatstiahnut

Král Drozdí brada (1986)

Král Drozdí brada (1986) online film
Na kráľovskom hrade vzbudí zvedavosť mladého kráľa Jána (Lukáš Vaculík) rozprávanie kočovnej hereckej spoločnosti o zlej a bezcitnej princeznej Anne (Adriana Tarábková). Rozhodne sa odísť s hercami do zeme kráľa Matúša a s ich pomocou napraviť rozmarnej dievčine hlavu. Keď sa však Ján v noci tajne dostane do hradu a uvidí princezninu krásu, rozhodne sa požiadať ju o ruku.
Princezná ho však odmietne so slovami, že sa radšej vydá za žobráka ako zaňho. A tak sa aj na príkaz jej otca stane. Na druhý deň sa princezná musí vydať za žobráka, ktorý si ukrýva znetvorenú tvár pod plátenou handrou. Žobrák, ktorým je preoblečený a zamaskovaný Ján, prichystá princeznej dávku poriadnych lekcií, ktoré princeznú zmenia na obetavého, dobrosrdečného a pracovitého človeka.

Na královském hradě vzbudí zvědavost mladého krále Jana vyprávění kočovné herecké společnosti o zlé a bezcitné princezně Anně. Rozhodne se s herci odjet do země krále Matouše a s jejich pomocí napravit rozmarné dívce hlavu. Když se Jan v noci tajně dostane do hradu a spatří princezninu krásu, rozhodne se požádat o její ruku. Princezna jej však odmítne s tím, že si raději vezme žebráka než jeho. A tak se také na příkaz jejího otce stane. Druhý den je princezna oddána se žebrákem oděným do rozedraných hadrů, ukrývajícím znetvořenou tvář pod režnou rouškou. Žebrák, který není nikdo jiný než s pomocí herců namaskovaný král Jan, připraví princezně řadu “lekcí”, které princeznu změní v pracovitého a obětavého člověka.

Komentáre

comments