sledovatstiahnut

Maggie má plán (2015)

maggie ma plan

Maggie má plán (2015) online film
Maggie (Greta Gerwig) je mladá a sebavedomá Newyorčanka, ktorá sa rozhodla ísť na umelé oplodnenie, pretože cíti, že by sa mala stať matkou. Všetko sa však skomplikuje, keď sa zaľúbi do svojej bývalej vysokoškolskej známosti, príťažlivého Johna (Ethan Hawke), ktorý sa momentálne utápa v nešťastnom manželstve. Život je ale nevyspytateľný. O niekoľko rokov neskôr a s jedným dieťaťom si Maggie zrazu uvedomí, že jej teraz už manžel by sa mal zmieriť so svojou bývalou manželkou. Vymyslí preto dokonalý plán…

Maggie (Greta Gerwig) je mladá a nezávislá newyorčanka, ktorá zatiaľ márne čaká na tú pravú životnú lásku. Nakoniec si zvolí plán, že sa stane slobodnou matkou a k otehotneniu sa rozhodne využiť svoju bývalú študentskú známosť (Travis Fimmel). Vďaka tejto voľbe má, tak ako vždy, pocit dokonalej kontroly nad vlastným životom. Ale napriek tejto starostlivo naplánovanej „transakcii” však narazí na nepredvídateľnosť osudu. Maggie sa totiž nečekane zamiluje, a to do Johna (Ethan Hawke), profesora antropológie, ktorému sa pre zmenu rozpadá manželstvo s Georgettou (Julianne Moore). Georgetta je veľmi úspešná a egocentrická profesorka na prestížnej Columbia University, a je to tiež dosť drsná manželka… A tak Maggie rozbehne ďalší zo svojich dokonalých plánov. Tentokrát na oslobodenie Johna z manželského chomúta.
O niekoľko rokov neskôr, keď je Maggie za Johna už vydatá, si uvedomí, že jej láska k nemu už akosi vyprchala… A tak vymyslí ďalší plán, a to zmieriť Johna s jeho bývalou manželkou a vrátiť ho späť tam, odkiaľ si ho pred časom „požičala”. S trochou pomoci najlepších priateľov Tonyho (Bill Hader) a Felicie (Maya Rudolph) Maggie rozbehne nový skvelý plán. Ten zamieša osudy ich životov, a to nielen nečekane, ale aj vtipne. Maggie nakoniec zistí, že osud by občas mal byť nechaný svojmu osudu.

Maggie (Greta Gerwig) je mladá a nezávislá Newyorčanka, která zatím marně čeká na tu pravou a životní lásku. Nakonec si zvolí plán, že se stane svobodnou matkou a k otěhotnění se rozhodne využít svou bývalou studentskou známost (Travis Fimmel). I díky této volbě má, jako vždy, pocit dokonalé kontroly nad vlastním životem. Ale i přes tuto pečlivě naplánovanou „transakci” však narazí na nepředvídatelnost osudu. Maggie se totiž nečekaně zamiluje, a to do Johna (Ethan Hawke), profesora antropologie, jemuž se pro změnu zrovna rozpadá manželství s Georgettou (Julianne Moore), velmi úspěšnou a egocentrickou profesorkou na prestižní Columbia University, a také více než trochu drsnou manželkou. A tak Maggie rozjede další ze svých dokonalých plánů. Tentokráte na osvobození Johna z manželského chomoutu.
O několik let později, když je Maggie za Johna už provdaná, si uvědomí, že její láska k němu už poněkud vyprchala. A tak, jak je zvyklá, přijde s dalším plánem, a to smířit Johna s jeho bývalou manželkou a vrátit jej zpátky tam, odkud si jej před časem vyzvedla. S trochou pomoci nejlepších přátel, Tonyho (Bill Hader) a Felicie (Maya Rudolph), Maggie uvede do pohybu nový skvělý plán, který zamíchá s jejich životy a to jak nečekaně, tak i hodně vtipně. Maggie nakonec zjistí, že osud by občas měl být ponechán svému osudu.

Komentáre

comments