sledovatstiahnut

Návštěvníci 3: Revoluce (2016)

navstevnici 3

Návštěvníci 3: Revoluce (2016) online film
Stredoveký rytier Godefroy de Montmirail a jeho oddaný sluha Jacquouille sa chytia do labyrintu času, ktorý ich nakoniec vypľuje do vzrušujúceho obdobia epochálnych dejinných zmien a prevratov. Do čias Veľkej francúzskej revolúcie. Okrem nepochopiteľných poriadkov musia obaja čeliť aj svojim potomkom. Extravagantní a zhýraní aristokrati v línii rytiera Godefroya to majú v revolučnej dobe trochu „nahnuté” a potrebujú sa dostať preč z Francúzska. Zatiaľčo z pra-detí sluhu Jacquouilla La Fripouilla sú nadšení revolucionári a majú v pláne zabaviť ich hrad aj všetko bohatstvo. Doba nezvratných sociálnych kotrmelcov by zamotala hlavu komukoľvek a klasicky usporiadaná dvojica zo stredoveku „sluha a jeho pán” to bude mať dvojnásobne tažké. Toľkými situačnými gagmi, šialenými situáciami dialógmi a hláškami sa už žiadna iná revolúcia nebude môcť nikdy pochváliť. A slávny tyran Robespierre si bude priať, aby týchto dvoch magorov nikdy nestretol.

Godefroy de Montmirail a jeho věrný sluha Jacquouille se ocitají v labyrintu času, který je nakonec vyplivne do vzrušující doby politických a sociálních bouří: Francouzské revoluce. Období velkého nebezpečí, během kterého potomci Jacquouille La Fripouille, přesvědčení revolucionáři, konfiskují hrady i majetky a z aristokratů se stávají uprchlíci, jejichž životy visí na vlásku.

Středověký rytíř Godefroy de Montmirail a jeho oddaný sluha Jacquouille jsou chyceni v labyrintu času, který je nakonec vyplivne do vzrušující doby epochálních dějinných změn a převratů. Do doby Velké francouzské revoluce. Kromě nepochopitelných pořádků musí oba čelit i svým potomkům. Extravagantní a zhýralí aristokraté v linii rytíře Godefroye to mají v revoluční době trošku nahnuté a potřebují se dostat z Francie pryč. Zatímco z pradětí sluhy Jacquouille La Fripouille jsou nadšení revolucionáři a mají v plánu zabavit jejich hrad i veškeré bohatství. Doba nevratných sociálních kotrmelců by zamotala hlavu leckomu a klasicky uspořádaná dvojka ze středověku „pán a kmán” to bude mít dvojnásobně těžké. Tolik situačních gagů, šílených situací, dialogů a hlášek už žádná jiná revoluce nezažije. A slavný tyran Robespierre si bude přát, aby tyhle dva magory nikdy nepotkal.

Komentáre

comments