sledovatstiahnut

Popolvár najväčší na svete (1982)

Popolvár najväčší na svete (1982) online film
Klasická slovenská rozprávka o princeznej Láskykvet (Zuzana Skopálová), ktorá miluje drahé kamene a napriek otcovmu zákazu tajne navštevuje nebezpečnú Kamennú dolinu. Netuší, že je v nej uväznený hrôzostrašný Zemetras veličizný, ktorý sa kedysi pokúsil zmocniť jej matky. Kráľ by najradšej tvrdohlavú princeznú vydal, a preto ju ponúkne jednému z troch synov svojho priateľa zo susedného kráľovstva – kráľa Levoslava. Najmladším z nich je Radko (Marek Ťapák), ktorého prezývajú Popolvár, pretože stále vysedáva na peci. Čo sa v ňom však skutočne skrýva, netuší ani jeho vlastný otec.

Klasická slovenská pohádka o princezně Lásky květ, která miluje drahé kameny a přes otcův zákaz tajně navštěvuje zakázanou Kamennou dolinu. Netuší, že je v ní uvězněný nebezpečný Zemětřas, který se kdysi pokusil zmocnit její matky. Král by nejradši tvrdohlavou princeznu vdal a proto ji nabídne jednomu ze třech synů svého přítele ze sousedního království – krále Levoslava. Jedním z nich je i Radko, kterého přezdívají Pecivál, protože stále vysedává na peci. Co se v něm však skutečně skrývá, netuší ani jeho vlastní otec..

Komentáre

comments