sledovatstiahnut

Santa Claus 2 (2002)

Santa Claus 2 (2002) online film
Scott Calvin (Tim Allen) je Santa Clausom už sedem rokov a hoci mu chýba jeho syn Charlie, svoju prácu vykonáva svedomite. Prípravy na Vianoce ešte nikdy neprebiehali na Severnom póle tak hladko, až kým nebol zverejnený zoznam dobrých a zlých detí. Charlieho meno je uvedené medzi “zlými”. Scott sa v okamihu rozhodne vzdať kariéry Santa Clausa a vrátiť sa do normálneho života, aby sa jeho syn opäť dostal na zoznam dobrých detí. Snaží sa za seba nájsť dôstojnú náhradu, ale santovský oblek sa dostane do nesprávnych rúk. Úlohy Santa Clausa sa zmocní trestaný zlodej a duch Vianoc upadá. Scott a Charlie musia vyburcovať skľúčených škriatkov, aby zachránili Vianoce.

Scott Calvin je Santa Clausem už sedm let, a i když mu chybí jeho syn Charlie, svou práci vykonává svědomitě. Přípravy na Vánoce probíhaly na Severním pólu hladce, dokud nebyl zveřejněn seznam hodných a zlobivých dětí. A právě Charlieho jméno je uvedené mezi těmi zlobivými. Scott se okamžitě rozhodne vzdát kariéry Santa Clause a vrátit se do normálního života, aby se jeho syn opět dostal na seznam hodných dětí. Snaží se za sebe najít důstojnou náhradu, jenže santovský oblek se dostane do nesprávných rukou – role Santa Clause se zmocní trestaný zloděj, a duch Vánoc upadá. Scott a Charlie musejí vyburcovat zdrcené skřítky, aby jim pomohli zachránit Vánoce…

Komentáre

comments