sledovatstiahnut

Ve jménu Krista (2016) cz dabing

ve jmenu krista

Ve jménu Krista (2016) cz dabing online film
V mene Krista je epický biblický príbeh o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, prerozprávaný z pohľadu neveriaceho. Rímsky vojenský tribún Clavius (Joseph Fiennes) a jeho pomocník Lucius (Tom Felton) sú poverení vyriešiť záhadu okolo toho, čo sa stalo Ježišovi (vo filme označovaný hebrejským menom Yeshua, slovensky Ješua) počas týždňov nasledujúcich po Jeho ukrižovaní, aby sa vyvrátili zvesti o vzkriesenom Mesiášovi a zabránilo sa povstaniu v Jeruzaleme.

Clavius, vlivný římský vojevůdce, a jeho pomocník Lucidus jsou pověřeni Pilátem Pontským, aby objasnili zvěsti o zmrtvýchvstání židovského Mesiáše a našli nezvěstné tělo Ježíše Nazaretského. Cílem Claviovy mise je potlačit povstání hrozící v Jeruzalémě během čtyřiceti dnů následujících poté, co Kristus povstal z hrobu. Scénář, inspirovaný příběhem z Nového zákona, je vyprávěn z pohledu nevěřícího..

Komentáre

comments